Warning: Declaration of EM_Booking::can_manage() should be compatible with EM_Object::can_manage($owner_capability = false, $admin_capability = false, $user_to_check = false) in /home/kinesiol/public_html/wp-content/plugins/events-manager/classes/em-booking.php on line 837

Warning: Declaration of EM_Bookings::get_default_search($array = Array) should be compatible with EM_Object::get_default_search($defaults = Array, $array = Array) in /home/kinesiol/public_html/wp-content/plugins/events-manager/classes/em-bookings.php on line 7

Warning: Declaration of EM_Calendar::get_default_search($array = Array) should be compatible with EM_Object::get_default_search($defaults = Array, $array = Array) in /home/kinesiol/public_html/wp-content/plugins/events-manager/classes/em-calendar.php on line 381

Warning: Declaration of EM_Category::can_manage($capability_owner = 'edit_categ...', $capability_admin = false) should be compatible with EM_Object::can_manage($owner_capability = false, $admin_capability = false, $user_to_check = false) in /home/kinesiol/public_html/wp-content/plugins/events-manager/classes/em-category.php on line 247

Warning: Declaration of EM_Category::get_image_url() should be compatible with EM_Object::get_image_url($size = 'full') in /home/kinesiol/public_html/wp-content/plugins/events-manager/classes/em-category.php on line 247

Warning: Declaration of EM_Walker_CategoryMultiselect::start_el(&$output, $category, $depth, $args) should be compatible with Walker::start_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array, $current_object_id = 0) in /home/kinesiol/public_html/wp-content/plugins/events-manager/classes/em-category-taxonomy.php on line 152

Warning: Declaration of EM_Categories::get_default_search($array = Array) should be compatible with EM_Object::get_default_search($defaults = Array, $array = Array) in /home/kinesiol/public_html/wp-content/plugins/events-manager/classes/em-categories.php on line 2

Warning: Declaration of EM_Events::get_default_search($array = Array) should be compatible with EM_Object::get_default_search($defaults = Array, $array = Array) in /home/kinesiol/public_html/wp-content/plugins/events-manager/classes/em-events.php on line 7

Warning: Declaration of EM_Events::can_manage($event_ids) should be compatible with EM_Object::can_manage($owner_capability = false, $admin_capability = false, $user_to_check = false) in /home/kinesiol/public_html/wp-content/plugins/events-manager/classes/em-events.php on line 7

Warning: Declaration of EM_Locations::get_default_search($array = Array) should be compatible with EM_Object::get_default_search($defaults = Array, $array = Array) in /home/kinesiol/public_html/wp-content/plugins/events-manager/classes/em-locations.php on line 7

Warning: Declaration of EM_Tags::get_default_search($array = Array) should be compatible with EM_Object::get_default_search($defaults = Array, $array = Array) in /home/kinesiol/public_html/wp-content/plugins/events-manager/classes/em-tags.php on line 2

Warning: Declaration of EM_Ticket_Booking::can_manage() should be compatible with EM_Object::can_manage($owner_capability = false, $admin_capability = false, $user_to_check = false) in /home/kinesiol/public_html/wp-content/plugins/events-manager/classes/em-ticket-booking.php on line 223

Warning: Declaration of EM_Ticket::can_manage() should be compatible with EM_Object::can_manage($owner_capability = false, $admin_capability = false, $user_to_check = false) in /home/kinesiol/public_html/wp-content/plugins/events-manager/classes/em-ticket.php on line 414

Warning: Declaration of EM_Tickets_Bookings::get_default_search($array = Array) should be compatible with EM_Object::get_default_search($defaults = Array, $array = Array) in /home/kinesiol/public_html/wp-content/plugins/events-manager/classes/em-tickets-bookings.php on line 7
Voorwaarden | Kinesiology.nl

Voorwaarden

Annuleringsvoorwaarden:
Bij annulering tot 24 uur voor aanvang van een behandeling bent u geen
kosten verschuldigd.
Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de behandeling bent u 100%
van het bedrag van de behandeling verschuldigd en zal u een factuur
toegestuurd krijgen.

Algemene voorwaarden:

Het behandelproces bestaat uit de volgende stappen:
1. Het gesprek met de cliënt over zijn doel.
2. Het zoeken van de stress/blokkade met betrekking tot zij doel,
onbalans via de spiertest.
3. Het bewerken van deze onbalans via behandeltechnieken waar de
kinesioloog voor is opgeleid.
4. Het gesprek ter afsluiting van de sessie.

In verband met de wet kwaliteit, klachten en geschillen gezondheidszorg
( Wkkgz) en de wet Algemene verordening gegevensbescherming ( AVG) maak
ik gebruik van een behandelovereenkomst, die u en ik beiden ondertekenen
en bij uw dossier komt.
De Wkkgz verplicht ieder zorgaanbieder om een klachtenfunctionaris te
hebben. Daarnaast moet elke zorgaanbieder zich aansluiten bij een
externe onafhankelijke geschilleninstantie.
Meer over de wet WKKGZ is terug te vinden op de onderstaande websites:
https://www.degeschillencommissiezorg.nl/onze-rol-en-de-wkkgz/de-wkkgz/
https://nibig.nl/therapeuten/wkkgz/
www.ki-net.nl ( klachtenregelement)

Over uw dossier, de wet en uw privacy:
Als behandelaar is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg met een
aantal gegevens van u.
Dit is nodig voor mijzelf zodat ik een goede behandeling kan bieden( het
betreft uw naam, adresgegevens, gegevens van uw klachten, eventueel
uitgevoerd onderzoek en de ingezette behandeling en het verloop ervan)
Tevens is het ook wettelijk door mijn beroepsvereniging; de BVK en de
overkoepelde organisaties; NIBIG en RBCZ, verplicht dat ik zo’n dossier
bijhoud.
Als zorgverlener heb ik een beroepsgeheim ( geheimhoudingsplicht) en ben
de enige die toegang heeft tot uw medische gegevens. Ik zal nooit enige
informatie delen met iemand ander ( bijvoorbeeld een andere
hulpverlener), tenzij u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven.
Alleen bij mijn aanwezigheid, als er sprake is van waarneming van mijn
praktijk door een collega zorgverlener, zal deze collega tijdelijk
inzicht krijgen in uw gegevens. Dit zal alleen gebeuren met een collega
die ook voldoet aan dezelfde geheimhoudingsplicht en regels ter
bescherming van uw medische gegevens.
Slecht een klein gedeelte van uw ( niet specifiek medische) gegevens,
kan voor financiële administratie-doeleinden met een administrateur
worden gedeeld.
Mocht ik advies willen vragen aan een collega over uw casus, dan zal dit
altijd anoniem gebeuren( na verwijdering van al uw persoonsgegevens:
naam, adres, geboortedatum)

Elk ander gebruik van uw gegevens zal altijd volledig geanonimiseerd
gebeuren.

Bescherming van uw gegevens:
In mijn praktijk zal ik uiterste zorg toepassen om uw gegevens te
beschermen ter voorkoming dat onbevoegden toegang krijgen tot uw
medische gegevens.
Alle gegevens op papier worden in een afgesloten kast bewaard.
Bij elektronische gegevens voldoe ik aan alle richtlijnen van de AVG (
Nederland) en GDPR( EU)
Privacy op de zorgnota:
Op de zorgnota die u ontvangt staan alleen gegevens die door de
zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt indienen bij uw
zorgverzekeraar. Het betreft alleen:
• Uw naam, adres, woonplaats
• Uw klantnummer en/of geboortedatum
• Datum van behandeling
• Een korte ( neutrale) omschrijving van de behandeling.

Meer over de wet AVG is terug te vinden op de onderstaande websites:

www.dwangindezorg.nl/rechten/wetten/wgbo
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van
-volksgezondheid-welzijn-en-de-sport/avg
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg.

Klachten:
Heeft u een klacht? Klachten worden geregeld via klachtenfuntionaris via NIBIG en tuchtecht via RBCZ.